Julklappserbjudande – Coaching!

25 % julklappsrabatt på paket om min. 5 ggr coaching. Första coachingtillfället är på 2 timmar därefter 1,5 timme/gång.

10 % julklappsrabatt för coaching, 1 session, 2 timmar.
Erbjudandena gäller t o m den 20 december.

Nya mål, nya krafter och ny energi!

Coaching handlar om att stödja dig att finna nya dörrar och vägar då du kört fast i begränsande tankespår och/eller beteendemönster. Coaching handlar om att stödja dig att finna nya vägar som skapar tydlighet, motivation, riktning och mål i ditt liv,  i din arbetssituation och/eller i dina relationer. Coaching handlar och att skapa en inre karta som leder dig till ditt önskade läge. Kort sagt det handlar om att hjälpa dig skapa det liv du vill leva!

I coachingen utgår vi från en enkel sorteringsmodel, NÖHRA; Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktivitet. Utgångspunkten är att lyssna och få en bild av var du befinner dig och vart du skulle vilja komma – utstaka nuläge och riktning. Utifrån det skapar vi en gemensam karta föra coachingen.

Vi använder kraftfulla verktyg och modeller inom NLP, Neurolingvistisk programmering. Man kan kortfattat säga att NLP är ett sätt att få klarhet i hur ett visst mönster, beteende eller tankesätt, är inprogrammerat. Om detta mönster är begränsande för oss kan vi bryta detta för att istället skapa mer resursrika tillstånd och mönster. Vi skapar en ny karta och nya vägar som bättre tar dig i den rikting du vill.

Viktiga begrepp i coachingen är; tillit, förtroende, ömsesidighet, respekt och acceptens. Vi arbetar med individuell med coaching inom olika områden: läs mer

 

 

Share This: