Skapa Drama!

Drama står för action – handling. En dramatisk berättelse bygger på handling som följer ett dramatiskt förlopp. Skapa dramatiska berättelser genom att följa denna klassiska dramaturgi i 8 punkter.

I dramatiskt berättande handlar det om att muntligt eller via bild i film ”iscensätta” en berättelse i tid och rum framför en publik.

En dramaturgi är en sorts ”karta”, eller kreativt verktyg för berättande med vars hjälp man kan orientera sig, memorera och strukturera sin berättelse. Genom att strukturera berättandet, förtydliga konflikterna eller intrigerna, ge liv och trovärdighet åt karaktärerna eller de inblandade personerna så skapar du en berättelse som väcker lyssnarens öra och inlevelse.

 

8 punkts struktur för muntligt och/eller visuellt berättande.

 

1.     ANSLAG – Första ackordet i berättelsen. Anger ton och roller lyssnarna förväntas ha.Anslag bör ha riktning mot slutet eller slutpoängen.

2.     UPPLÄGG, DUKNING – Här läggs grunden för historien upp, historiens bassituation. Var? När? Vilka? Varför? Var kommer vi ifrån? Vart ska vi? Hur är stämningen? Känsla, Ljud, Synintryck, Smak, Lukt.

3.     IGÅNGSÄTTANDE MOMENT – Något oväntat händer, en konflikt inleds.

4.     KONFLIKTUPPTRAPPNING – Konflikten trappas upp.

5.     VÄNDPUNKT, KLIMAX, PERIPETI – Den avgörande vändpunkten.

6.     UPPLÖSNINGEN, KONFLIKTNEDTRAPPNING – Hur situationen nu reder ut sig

7.     AVSLUT

8.     SLUTACKORD

 

Lycka till!

av Annacarin Nilsson

 

 

Share This: