Annacarin Nilsson

Matchningsteknik

 “Den mest grundläggande av alla mänskliga behov är behovet av att förstå och bli förstådd. Det bästa sättet att förstå människor är att lyssna på dem. […]

Läs mer

Metaforer – ett kraftfullt ledningsverktyg?

Kan det vara så att en metafor kan få dina medarbetare att arbeta mer fokuserat, motiverat och engagerat? Kan en känd metafor hjälpa dig att skapa […]

Läs mer

Språket utvecklar organisationer.

Metaforen överför mening Den tidiga betydelsen av metafor har att göra med ”överföring av mening”. Vi överför ett ord från ett system eller sammanhang till ett […]

Läs mer

THE POWER OF STORY & WHY IT MATTERS TO YOU

  The four most evocative words… Once upon a time… Once upon a time we lived in a wondrous world of stories. Stories of magic, make-believe, […]

Läs mer

Hur motiverar vi och skapar engagemang?

Att arbeta med och att förstå gruppklimat, kultur och mänskliga relationer är en komplex och spännande utmaning för oss som arbetar med ledning och utveckling av […]

Läs mer

Goal Telling

Syftet med Goal Telling är få engagerande målberättelser, fyllda med känslomässigt innehåll som drastiskt ökar möjligheten att nå era mål. // Oroligt vred han sig i […]

Läs mer

Tips för en lyckad KickOff

En KickOff kan vara en fantastisk väg till bättre resultat i företaget, men kan också i värsta fall bara innebära stora kostnader. Här får du tips […]

Läs mer