Begränsande övertygelser…

Begränsande övertygelser...

Ofta stöter jag på begränsande tankar hos mina klienter! Tankar som förminskar, tankar som omöjliggör, tankar som blockerar – kort sagt, tankar som suger!

Begränsande tankar eller övertygelser om oss själva, vår förmåga, om andra eller världen som hämmar oss på ett sånt sätt att vi inte utmanar vår förmåga. I värsta fall kan de utarma våra liv.
Ofta är begränsande tankar inte medvetna men likaledes styr de hur vi lyckas med det vi företar oss och spelar en stor roll i vårt välmående.

OLIKA BEGRÄNSANDE ÖVERTYGELSER

Jag/inte
Handlar om min egen förmåga.
– Jag kan bara…
– Jag kan inte…

Jag måste/får inte
Vi är bundna av värderingar, normer, lagar och andra bestämmelser som begränsar vad vi måste och inte måste göra. Om jag tänker “jag måste städa huset varje dag” berövar det mig tid som kan spenderas på något mer produktivt.

Jag är/är inte
Handlar om identitet – hur vi uppfattar oss själva.
– Jag är rastlös….
– Jag är inte konstnärligt lagd
– Jag är lat…
– Jag är inte bra på…

Andra är/vill
Handlar om jämförelser med och antagnaden om andra.
– Andra är bättre på det här…
– Andra vill inte jobba med mig…
– Andra är själviska…

Hur världen fungerar
Utöver de begränsande övertygelser ovan kan det finnas alla typer av övertygelse om “hur världen fungerar”, i stort som litet.

VARFÖR HAR VI BEGRÄNSANDE ÖVERTYGELSER?

Begränsande övertygelser har vi av olika skäl. Här är några av dem.

Erfarenhet
Ett viktigt sätt på vilket vi formar våra övertygelser är genom våra direkta erfarenheter. Vi agerar, något händer och vi drar slutsatser.

Utbildning
När vi bildade vår uppfattning av världen, kan vi inte vara beroende av upplevelser för allt. Därför Vi läser och lyssnar på föräldrar och lärare om hur världen fungerar och hur man ska bete sig.

Felaktig Logik
Vi gör många besluts fel, exempelvis baserad på dålig uppskattning av sannolikheter. Vi tar en liten uppgift och generalisera den. Vi går på föraningar som bygger mer på undermedvetna förhoppningar och farhågor än på verkligheten.

Ursäkt
En anledning till att vi använder felaktig logik och bildar begränsande övertygelser är att ursäkta oss från vad vi uppfattar som våra misslyckanden. När vi gör något och det inte fungerar som vi önskat, kanske vi vill bortförklara vårt misslyckande genom att bilda och använda föreställningar som motiverar våra handlingar och lämnar oss utan skuld.

Rädsla
Begränsande föreställningar uppstår ofta ur rädsla. Rädslan utgår från att om vi går mot våra övertygelser kommer djupa behov att skadas.

POSITIV INTENTION
Bakom alla tankar och handlingar, hur negativa de än kan vara till synes, finns det en positiv intention, dvs tanken eller handlingen har tjänat eller tjänar ett syfte.
Den positiva intentionen är förankrad i för dig viktiga behov. För att kunna ändra en begränsande övertygelse eller negativ handling så är det viktigt att finna den positiva intentionen och ta vara på den i förändringsarbetet.

OMRAMNING
Att “omrama” som det heter inom NLP, är att finna en ny och mer effektiv kontext för dina tankar, eller söka nya beteenden som tar tillvara på den positiva intentionen men som är mer aktuella och konstruktiva idag. Omramning handlar om att hitta tankar och handlingar som inte begränsar ditt liv utan skapar en mer resursrik vardag. Att bli medveten om sina begränsande övertygelser är halva jobbet! Omramning ska inte förväxlas med omdefiniering som innebär att man omdefinierar vad andra egentligen menar när de pratar med oss för att bibehålla vår begränsande övertygelse, t. ex. Begränsande tanke – “alla bara utnyttjar mig!” Omdefiniering – “Nu är hon trevlig – hon är säkert ute efter ngt” Omramning – “Andra uppskattar det jag har att ge!”

HUR GÖR JAG?
Det finns fler olika modeller för omramning som är effektiva. Här kommer en enkel i 6 steg.

  1. Vilken är din begränsande övertygelse om dig själv eller andra? Skriv upp den på ett papper.
  2. Vad får du för tankar, känslor och bilder NÄR du tänker den tanken?
  3. Så tvivel. Är den sann?
  4. Vad finns det för positiv intention bakom tanken? Vad vinner/slipper du när du tänker tanken?
  5. Vilka andra tankar skulle också kunna vara rätt samtidigt som du bevarar din positiva intention?
    Skriv ner olika och välj sedan en som känns bäst för dig!
  6. När du nu tänker den nya tanken, notera vad du nu ser, hör, tänker, känner? Notera om du känner dig mer eller mindre energifylld!
    Om du inte känner att du får mer energi – backa och prova en annan tanke.

FÖRÄNDRING
All förändring tar tid! Här gäller att ha lite tålamod innan det nya har satt sig och blivit en ny naturlig del av dig. Att ändra ett beteende tar ca. 3 månader säger de som vet! Ja, det är i alla fall ingen livstid, och kunde vi nu vara så envisa med vår negativa tanke ska vi väl kunna hålla ut i tre månader om följden blir att vi får mer tillgång till våra resurser och ökar vårt välbefinnande!

Lycka till!

 

Share This: