Att vara eller inte vara – i flow

Att vara eller inte vara - i flow

InterACT Communication som företagsnamn valde jag av två anledningar. Dels ville jag ha kvar mina rötter i teater vilket jag får i ordet ACT och dels för att ordet ”interact” – interaction, är centralt i såväl teater som i kommunikation.

När jag tränar interaktion, som jag ser som grundläggande i all kommunikation, så utgår jag från två fokus, ett inre fokus som innebär närvaro och ett yttre fokus – som ska ligga utanför dig själv. Det du väljer att fokusera på – den riktning du bestämmer. Mellan dessa två fokus tränar jag flyt, andning, kommunikation, retorik, mental träning och annat som kan göra interaktionen mer flytande och energiskapande.

Här kommer en övning som jag brukar använda för att visa på andning och interaktion:
Deltagarna står i ring och slänger en mjuk boll mellan sig – eventuellt kan de klappa också. Första steget är att få med kroppen. När de kastar bollen, kastar de med mjuka och lätt böjda knän. Likaså när de fångar bollen. Nästa steg är att lägga till andningen. När de kastar bollen andas de ut och när de fångar den andas de in. Det blir väldigt tydligt att det blir mer energi i rummet och mellan deltagarna när de tar och ger energi/andning på detta sätt. Nästa steg är att lägga in ord, meningar och sedan att röra sig runt i rummet.

I början kan det vara lite stelt. Man fångar och kastar med stela knän och håller andan. Men om du följer ordningen ovan och tar ett steg i taget så brukar det bli rätt bra med interaktion och energi efter ett tag. En perfekt övning om du och ditt team vill skapa ett mer kreativt flöde.

Här kommer ett fantastiskt roligt klipp av Monty Python, om hur det fungerar när man INTE interagerar och – som jag brukar kalla det – startar eget. Det är i och för sig inget fel med att starta eget – dock är det bra att veta NÄR man bör göra det och NÄR det inte är så lämpligt.

Ta en titt på filosofer som spelar fotboll här.

Share This: