En inspirerande dag med FN ambassadörerna!

En inspirerande dag med FN ambassadörerna!

En inspirerande dag med presentationsteknik för FN ambassadörer som har följande åtta fantastiska millenniemål. Åtta mål som samtliga av FN:s medlemsstater och minst 23 mellanstatliga organisationer har enats om att försöka uppnå till år 2015;1. Att extrem fattigdom och svält ska utrotas
2. Att alla barn ska gå i skolan
3. Att jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas
4. Att minska barnadödligheten
5. Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet
6. Att stoppa spridningen av HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar
7. Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling
8. Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling
Läs mer;  http://www.fn.se/

Share This: