Categories
Uncategorized

~ Start 23/10 Röstteknik – Stärk potentialen i din röst!

“En röst som bär, berör och når fram är framför allt autentisk, äkta!”

Din röst är unik som ett fingeravtryck! Men det är mycket du kan göra för att ta fram och förstärka din inneboende potential både vad gäller kvalitet och styrka. Jag arbetar med hela ditt uttryck; din röst, din tanke, känsla och kropp då det är samspelet mellan dessa som utgör ditt uttryck. En äkta röst är kopplad till din inre kraft och övertygelse!

En funktionell andning är grunden för att skapa en röst som är grundad, centrerad, öppen och fokuserad. Som hjälper dig att vara avspänd och närvarande samtidigt som du har en fokuserad och bärkraftig röst.
Läs mer…

Från deltagare;

“Jag har genom röstträning inte bara hittat min röst, utan också min inneboende kraft. Fantastisk känsla!”

“Annacarin arbetar metodiskt och tydligt igenom hela kroppen. Nu har jag verktygen!”

“Fantastiskt inspirerande kurs  och kursledare som ger mersmak!”

Dag: Tisdagar – 5 ggr – 15 timmar.
Datum: 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 (uppehåll v 44).
Tid: kl 15.00-17.30
Pris: 1575 kr (inkl. moms)
Plats: Östgötagatan 11 A, Stockholm
Anmälan och information: Studieförbundet Vuxenskolan, 08-679 03 75 Anmälan; Vuxenskolan eller här.

Direktanmälan här…

 

Share This:

Categories
Blogginlägg Uncategorized

Tala som en ledare

RÖSTEN ÄR DITT MEST BERÖRANDE UTTRYCKSMEDEL  

Visst vore det fantastiskt att ha tillgång till en kraftfull röst som bär, når ut och berör! Med rätt röst kan du förföra nationer. Med rätt röst ska du beröra dina medarbetare!

Rösten är ditt mest berörande uttrycksmedel. Det är din röst som förmedlar det som finns bortom orden: motiv, engagemang och känslor. Röstteknik handlar också om hur du skapar energi, kontakt och närvaro. Det handlar om att ta fram det som är du och förstärka ditt personliga uttryck!

EN LEVANDE RÖST ÄR BÖJLIG MED VARIERAD MELODI OCH KLANG

En levande röst är böjlig, med varierad melodi och klang. Den opersonliga rösten uppfattar vi som mer klangfattig, utan melodi och mer statisk. Det är inte vad som sägs som är avgörande utan hur det sägs!

Du känner säkert till historien när den amerikanska regissören Orson Welles den 30 oktober 1938 fullkomligt skrämde slag på radiolyssnarna i CBS med sin radioteateruppsättning, “Världarnas krig” (Mars Invasions) genom att skapa en känsla av att det var en live sändning. Folk sprang ut på gatorna flydde i panik. Orson Welles tvingades dagen efter att be radiopubliken om ursäkt.

Jag gjorde inspelningen som du kan lyssna på längst ner precis innan jul och det fick mig att tänka på en helt annan stämning och en helt annan röst. För många människor är Bengt Feldreichs varma, ombonade och klangfulla röst och sång från Kalle Ankas kavalkad på julafton synonymt med julstämning.

Både Orson Wells och Bengt Feldreich hade röster som berörde människor. Det kan din röst också göra om du tränar. Det fina är att du inte behöver bli en kopia av någon av dem. Det räcker att du använder och utvecklar ditt eget unika uttryck.

DIN RÖST ÄR LIKA UNIK SOM DITT FINGERAVTRYCK

Det finns ingen som låter som du! Det beror på att våra hålrum i skelettet – där rösten klingar – ser olika ut. Du har med andra ord ett helt unikt röst ID!

Men din röst är också ett beteende, och det är framför allt detta som går att träna. Att arbeta med röstteknik är en blandning av personlighetsutveckling och muskelträning.   Grundläggande är din hållnings och din andning men också din närvaro! Som en framgångsrik kommunikatör behöver du ha förmågan att vara närvarande, och bjuda in andra i denna närvaro. För bara HÄR och NU finns din egentliga kraft och din förmåga att påverka! Det finns inget kraftfullare än att VARA JUST DU! JUST NU!

VAD KOMMER DET SIG DÅ ATT MAN INTE ALLTID HAR FULL TILLGÅNG TILL SIN RÖST?

Jag får den här frågan väldigt ofta. Det finns såklart inga generella svar. Eftersom rösten till stor del är ett beteende tar man efter de mönster som finns i omgivningen, både psykologiska och fysiologiska. Du kan också ha haft ett mer stillasittande och intellektuellt arbete över tid och tappat bort kroppen. Då förlorar man lätt den djupa bukandningen. Ett annat skäl är också psykologiska blockeringar som handlar om att man av någon anledning har blockerat känslor eller på annat sätt censurerat rösten och därmed dess fria uttryck. Det finns ju såklart också fysiska skäl såsom astma och allergi som kan påverka andningen och därmed rösten. Men som sagt det finns inget generellt svar.

ÄVEN TANKEN HAR EN RÖST

Även minnet har en röst, d.v.s. säga tanken du tänker har en röst som skapar en känsla i dig och det blir sedan ett minne. Bara genom att ändra på rösten på en tanke kan du skapa en helt annan känsla. Föreställ dig en hård, kall, skärande röst som skriker något åt dig! Känn hur magen kniper ihop av rädsla eller obehag. Tänk dig nu att hör samma sak igen fast denna gång hör du tanken med Kalle Ankas röst eller varför inte med en mjuk svepande röst. Då skapar du säkert en helt annan känsla i magen!

RÖSTTRÄNING PÅVERKAR PÅ MÅNGA PLAN

Röstträning påverkar dig med all säkerhet på många olika plan både psykologiskt, fysiologiskt och mentalt. Genom att träna din andning och närvaro så minskar du t ex. stress och negativa tankemönster. Du bygger upp en starkare självkänsla, frigör kroppsliga spänningar och skapar lugn och trygghet. Andning påverkar också sömn, värmereglering och ämnesomsättning. Genom att bli medveten om din kroppshållning kan du påverka onödiga fysiska spänningar, förändra psykologiska och mentala mönster och om något så stärker kroppsmedvetenhet både närvaro och din känsla av trygghet och självkänsla. Så HUR kan du träna din röst på ett sätt som verkligen tar sig in människor öron, kropp och sinnen. HUR kan du träna din röst för att nå ut och påverka andra människor på ett positivt sätt.

Lyssna på del 1 här inunder. Alla delarna finns att ladda ner på Kontentan här.

Share This:

Categories
Blogginlägg Uncategorized

Rösten som berör….

Rösten som berör…

Fritt ur boken  ’Skådespelaren och det skapande ögonblicket’ av Gunnel Bergström.

Den som genom rösten kan förmedla motiven och känslorna, känslolivets klangbotten bakom orden, når publikens djupaste och hemligaste känslosträngar. Andra berörs vi inte alls av, fast de säger eller sjunger exakt samma ord. Det är således inte vad som sägs som är avgörande utan hur det sägs, säger Gunnel Bergström i sin bok  ’ Skådespelaren och det skapande ögonblicket’.

Vidare beskriver hon rösten som berör som personlig. I den avspeglar sig ett engagemang: hur tankar föds och länkar sig i varandra och vilka känslor som driver människan att tänka och handla som hon gör. En sådan röst är böjlig, melodisk och den personliga klangen är ständigt föränderlig i ett klangrikt flöde. Motsatsen, den opersonliga rösten, uppfattar vi som oengagerad därför att den är klangfattig och oböjlig. Den säger oss mycket lite eller inget alls om personens motiv eller känslor.

Avgörande för om en röst är uttrycksfull eller inte är inte, som många tror, vilja, huruvida vi vill förmedla våra känslor eller inte, utan i vilken grad vi har kontakt med och tillgång till våra emotionella djup. Detta beror i sin tur på om vi har en avspänd och levande kropp som tillåter våra tankar och känslor att nå ner i och påverkar hela vår personlighet.  Många spänningar fungerar så att det hindrar impulser och tankar att nå annat än intellektet.

Orsaken till att rösten blivit opersonlig och uttryckslös kan vara att man växt upp i en miljö där föräldrar och senare lärare hade en anspänd kroppshållning och ett anspänt tal. Barn imiterar omedvetet sina vårdare. Och rör sig och talar som de. Ett annat skäl kan vara att man lever ett stillasittande, intellektuellt krävande liv från skolstarten från skolstarten och framåt och därför tappat bort kroppen och då förlorar djup i bukandningen. Hög bröstandning innebär att andningen blir kort och snabb och att stämläpparna vid sidan om sin tonbildning används för att ekonomisera med luften varvid struphuvudet åker upp och rösten låter ”klämd”. Ett annat skäl till varför rösten inte klingar fritt och nyansrikt är den personliga censuren.

Sättet att råda bot på en onyanserad röst är att lära sig avspänning och en andning som startar längst ner i kroppen i den långa bukmuskeln, strax över blygdbenet, samt ökar kroppens rörlighet. Det finns ett klart samband mellan kroppens uttryck och röstens. Kroppen kan liknas vid en klanglåda som ständigt förändras så att nya nyansvillkor skapas. Ett utmärkt sätt att träna rösten är att träna den tillsammans med rörelser.

 

Share This: