Categories
Blogginlägg Inlägg InterACT Communication Uncategorized

Vad är begränsande mönster?

Ett mönster eller struktur kallas inom NLP för övertygelser, sanningar, ramar eller föreställningar. I boken “Coaching med NLP” (2004) berättar O’Connor & Lages att dessa kan ses som regler som styr våra liv. De kan vara befriande och kraftfulla och ge dig tillåtelse att nå dina mål och att leva enligt dina värderingar. De kan också vara hinder som gör målen omöjliga och som får dig att tro att du inte kan nå dem.

Vidare säger O’Connor & Lages att vi utformar dessa övertygelser som ett resultat av våra upplevelser. Därefter handlar vi som om de vore sanna. På sätt och vis är de självuppfyllande profetior. Vi tror att övertygelser utformas av upplevelser men på motsvarande sätt är upplevelser ett resultat av våra övertygelser. Det innebär att du kan välja dina övertygelser.

”Kartan är inte verkligheten” är en av NLPs grundantaganden. Maria Engström-Eriksson skriver i sin bok ”Jag leder Hjärna” (2012) att våra inre kartor kan ses som olika tolkningsmallar. Alla har en helt unik tolkningsmall. Dessa kartor påverkar oss och kan både hjälpa och stjälpa oss att nå våra resultat. I NLP finns det ett antal metoder och tekniker som kan vidga och förändra dessa inre kartor. Engström-Eriksson skriver vidare att vår inre karta tolkar den information vi tar in. Baserat på kunskapen kring hur hjärnan fungerar så kan vår karta beskrivas som ett antal neurokopplingar eller neurala nätverk. Fasta kopplingar som påverkar hur vi ser på och tolkar omgivningen och det som händer. Fasta vilket skapar en förutsägbarhet och trygghet. Fasta vilket gör att de är svåra men inte omöjliga att ändra.  Enligt Bodenhamer & Hall är förutsättningen för att skapa förändring att vår ”inre karta” ritas om:

Before we can expect someone to change their thinking, emoting and responding etc., their internal map must change (The User’s Manual For The Brain, Bodenhamer & Hall 1999).

Så här säger en av grundarna Richard Brandler i sin bok ”Use your brain for a change” (1985):

Our brains code our internal experiences so that we know what we belive and what we don’t. By directly accessing and changing this internal coding, it is possible to quickly change limiting beliefs about yourself into resourceful and empowering beliefs (Bandler, 1985, Contents VII, Beyond Belief).

Inom NLP finns många olika tekniker och verktyg för hur du kan rita om din inre karta. Hur du kan hitta begränsande mönster och utmana dessa för att slutligen ersätta dem med mer ”resursrika” övertygelser. En resursrik övertygelse är en övertygelse som skapar möjligheter och utveckling mot utsatta mål. I samtlig litteratur ovan kan du läsa mer om konkreta övningar. En bra övning för att bryta begränsande mönster är “Swischtekniken” – läs här. Eller varför inte prova processen inunder.

 

OMRAMNING AV TANKE

 1. Vilken TANKE plågar, förminskar dig och begränsar dig?
  Vad ser du, hör du och/eller känner du när du tänker tanken?
  Är tanken begränsande eller möjliggörande?
  Kan du komma på några situationer när tanken begränsat dig?
  Vad skulle du vilja uppleva i en likande situation?
  Är ramen sann?
 1. BETEENDE
  Vad skapar tanken för beteende?
 2. POSITIV INTENTION
  Vad ger dig ramen? Vad för positivt får du av den?
 3. KREATIVITET
  Vilka andra tankar är lika sanna?
  Vilka andra tankar bibehåller den positiva intentionen
 4. BETEENDE/VÄLJ EN NY TANKE!
  Vad hör, ser du, känner du när du tänker den?
  Vilka nya möjligheter får du?
  Hur påverkar den ditt beteende?
  Får du med dig din positiva intention
 5. FRAMTID
  Tidslinje – vad händer om 1-2 år fram när du har denna nya tanke/beteende?
  har du med din positiva intention?
 6. AVSLUT
  Är du villig att byta ram?
  Vilka nya möjligheter ger den nya ramen?

 

 

Share This:

Categories
Blogginlägg Inlägg

Transform your stage fright into a powerful presence that radiates to others.

Transform your stage fright into a powerful presence that radiates to others.

By Annacarin Nilsson, inspired by the book ”It’s your time to Shine” by Sandra Zimmer

[blockquote align=”center”]The process of transforming stage fright and fear of public speaking is all about developing presence and authenticity[/blockquote]

Stage fright may have different causes, such as fear of feelings in front of others. Fear of becoming the center of attention, which also triggers feelings of shame – shame simply for being who you are. Sometimes it may come from a previous bad experience. It could have been during a speech or a completely different situation. This negative experience has subconsciously grown a trauma that underlies the fear felt in exposed situations. Sometimes you are just afraid of the power you feel within, as Nelson Mandela wisely expressed in his installation speech.

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

No matter what the causes are. To regain your potential you must begin to re-integrate the different aspects of yourself amid the intensity of being the center of attention. You must learn to stay present so you have access to your whole self. With all your parts working together when you present, perform or communicate in front of others. This is the objective. Even though it seems daunting, it is not as difficult as you might expect.

Inside yourself, you can relax in the tension and discover a new, safe ground within your own body. Find the quiet place of power and presence that has always been there waiting for you to access it. When you do make a connection with this internal realm, passion and energy starts to flow through your body and you are freed up to speak, perform or communicate from a deeper level. To heal stage fright, you have to relax in the center of attention and reclaim the openness and innocence of a small child.

The process of transforming stage fright and fear of public speaking is all about developing authenticity. Authenticity means that your outer expression matches your inner reality. That is, what you are thinking, feeling, perceiving, believing and wanting. To some degree that is all expressed in what you say and do. Authenticity is giving yourself permission to express your inner life genuinely in the outside world of other people. It is permission to feel your real feelings and think your real thoughts and share those with others, in a way that seems appropriate to the relationship and situation.

On the internal side you have to re-integrate feelings, mind-set, body and voice so that they are interacting and supporting the same and true expression. Breathing and alignment is the core to get grounded and safe inside. Your mindset has to be transferred to a safe place, where you are strong and in contact with your resources. When you are authentic, present and flexible in your interactions, your voice, words, thoughts, body language and feelings will be expressed in a natural way. You are in contact with your passions and your beliefs.

by Annacarin Nilsson

Share This:

Categories
Blogginlägg Inlägg

Studera kartan innan du kör

Studera kartan innan du kör!

[blockquote align=”center”]”Allting skapas två gånger. Först i tanken, sedan i verkligheten”[/blockquote]

Retorik är en process som i huvudsak handlar om tre saker, att skapa kontakt, att leverera information på ett tydligt och begripligt sätt och att lämna avtryck! Det är en färd som utgår från ett nuläge till en önskad destination, där du håller i ratten!

Förberedelsen är a och o. Innan du lägger upp ditt tal bör du planera din rutt, det vill säga göra en så kallad karta för färden.  Kartan skapar du från NÖHRA modellen; Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter, det vill säga du gör kartan eller ”körsträckan” klar innan du ger dig ut på färden. Du skapar dig också en klar uppfattning och vilka du ska ta med dig på färden.

Många gör felet i retorik att de kör omkring vind för våg och och tappar bort både resenärer och destination på vägen. Andra tror att ögonen är på dem själva som chaufför – att alla sitter och bedömer hur bra jag är som kör själva bussen. Det brukar dock inte vara fallet. de flesta är intresserade av sin egen resa.

Att skapa en karta
Nuläge; Var befinner ni er nu? Vad kan åskådarna om ämnet? Vilka är de? Kön? Ålder? Vad driver dig? Varför är det viktigt för dig att tala om ditt ämne? Vad vill du åstadkomma?

Önskat läge; Det är bra om du vet vart färden ska bära hän. Om du inte har ett mål, hur ska du då veta ifall du har nått fram eller inte? Att sätta ut ett mål innan själva resan skapar ett feedbacksystem som kan hjälpa dig veta hur det hela föll ut. Du kan nu analysera färdvägen och se över var du hamnade på avvägar om du nu gjorde det eller varför du inte nådde fram som planerat. Men HUR vet du att du nått fram. Målet bör vara konkret, nåbart och attraktivt men också avstämbart! Därför bör det vara formulerat positivt, i presens och med de fem sinnena. Om du har nått fram med din presentation vad ser, hör, känner du då?

Hinder; Hinder kan vara yttre som pengar, tid, människor är ointresserade av ämnet eller annat. Hinder kan också vara inre såsom talängslan, osäkerhet. I varje hinder döljer sig nya möjligheter men du måste först acceptera dem som hinder innan du kan vända dem till din fördel. Det kan kräva en yttre kompetens såsom en coach för att hjälpa dig att tranformera inre hinder till resurser. En sak är säker. Hinder löser sig inte genom att förnekas.

Resurser; Här finns ditt nuvarande kapital, dina tillgångar. Det kan vara yttre saker såsom tid, ekonomi, nätverk etc och det kan vara inre resurser i form av färdigheter, erfarenheter och talanger.

Aktivitet; Nu vet du från vad till vad du ska köra. Du vet vad du själv vill och du vet vilka du ska ta med dig på resan. Nu kan du skapa en retorisk resa i tre steg;
1 Etos; Skapa kontakt och se att alla som ska med är med på bussen.
2 Logos; Leverera din information på ett strukturerat och begripligt sätt – din resa ska vara enkel att följa och ta del av.
3 Patos; Slutligen nå ditt mål – har ni hamnat på rätt ställe eller körde du vilse på vägen? Hur vet du att du nått fram? Jo via det du ser, hör och känner! För när allt kommer omkring vill du ju nå fram som du hade planerat!

av Annacarin Nilsson

Share This:

Categories
Blogginlägg Inlägg

Självkänsla och samspel för häktade

Självkänsla och samspel för häktade

Vara tydlig inför sig själv och andra. Få ihop tanke, känsla, kropp och röst till en helhet. Det är något som Ann-Sofie Noryd och Annacarin Nilsson lär ut på Huddinge-häktet i Stockholm.

När livet känns som mest pressat, på in- eller utsidan, kan många av oss sätta upp en mask. Ett skydd av mer eller mindre hårdhärdad hud. Som sällan gör susen för vår trovärdighet och genuina kraft.
Ann-Sofe Noryd och Annacarin Nilsson är inga psykologer eller liknande trots att de draggar efter det som finns bakom fasaden hos människor. Men de gör det inte genom att lyssna till individers barndomsöden eller kanske trista upplevelser av missbruk.
Hur en människa rör sig genom ett rum, hur någon och om någon möter en blick eller inte. Hur rösten låter – tillkämpad eller ledig? Alltså sånt som kan berätta mer sant än ord – det är det som Ann-Sofe Noryd och Annacarin Nilsson fokuserar på.
Båda är utbildade skådespelare, teaterregissörer och pedagoger. Ann-Sofie Noryd har även jobbat mycket med dans och Annacarin Nilsson jobbar dessutom som logonom (röst- och talpedagog för röstens friskvård).
Hur kom de in på häktet? Och hur är det egentligen att jobba där som dramapedagog?
Det började med att en terapeut tog kontakt med Annacarin Nilsson, han ville att hon skulle ta över en av hans klienter som satt i fängelse. Klienten klarade av mycket i livet, så länge det inte handlade om att sitta ner och prata med folk. En man som hade lättare för att ta till handgripligheter vid konflikt.
– Han fick börja göra sin andning till ljud och ljuden till bokstäver, berättar Annacarin Nilsson. Vi jobbade mycket med kroppshållning och kroppsspråk och han fick till exempel läsa texter högt.
Terapeuten såg hur hans forne klient började uppleva sig själv som mer kapabel. Hur han fick mer självförtroende och en inre resning.
När FN:s tortyrkommitté anmärkte på tillvaron för häktade i Sverige och påpekade att de ska ha rätt till meningsfull aktivitet, fick Annacarin Nilsson och Ann-Sofie Noryd ett gemensamt uppdrag.
Förra hösten började de att arbeta på en av Huddinge-häktets avdelningar i Stockholm, en gång i veckan. På Kronobergshäktet jobbar Annacarin Nilsson och en annan kollega med unga häktade.
– Första gången som jag kom in på ett häkte, kändes det väldigt laddat med alla låsta dörrar och att man fick på sig larm, berättar hon. Men det har inte funnits någon anledning till att använda det.
På Huddinge-häktet är de intagna män och max sex personer deltar vid varje tilfälle. De flesta återkommer så länge de är kvar men på grund av förflyttningar kan deltagarna variera från gång till gång. En del har aldrig tidigare varit misstänkta för brott och suttit häktade, andra har gått igenom processen ett antal gånger.
– Visst, det kan hända att någon först vill kolla in vilka vi är genom att försöka provocera oss, säger Ann-Sofie Noryd. Kolla in om vi är tjejer som det går att manipulera. Men det brukar faktiskt gå över rätt snabbt när de kommer in i övningarna.
– Många är fascinerade av teater men förstår inte riktigt vad det ligger för arbete bakom och kanske tror att det handlar om att ta på sig ännu fler masker. Jag brukar säga att det är som fotboll:
– Man måste träna med olika övningar för att bli bra i matchen, för att nå sitt mästerskap. Samma sak är det på teatern, man tränar sin skicklighet genom olika övningar inför föreställningarna. I fotboll ska bollen i mål. I teater är det ordet, berättar Annacarin Nilsson. Här är bollen och nu kör vi.
Och bollen kan vara bildlig eller bokstavlig. I en övning får de räcka över just en boll till varandra, säga sitt eget och den andres namn och titta varandra i ögonen. Att våga vila sin blick i någon annans när man känner sig utsatt – sitter häktad – kan vara tufft.
I en annan övning kan de få måla en serie snabba minut-porträtt av varann och sedan kort få berätta om vad porträtten på dem själva visar. En träning i att presentera sig för de andra och i att bli sedd.
De får också jobba en hel del fysiskt för att “komma ner i kroppen”, en del har mycket oro i sig. Att blunda och låta sig själv bli ledd av någon tränar tillit och kroppskontakt
– Jag tycker ofta att det är lättare att jobba med de här männen än andra, konstaterar Ann-Sofie Noryd. Många av dem är väldigt känsliga och kreativa bakom masken. Det gäller bara att komma igenom den.
Annacarin Nilsson håller med. Men berättar också att hon tycker det är mycket svårare att jobba med ungdomarna på Kronobergshäktet. – Många har fortfarande inte hunnit att förlora så mycket i livet. Då kör de på med sin stil och ser ingen anledning till att släppa på fasaden.
På Huddinge-häktet bekräftar personalen att flera intagna gillar att vara med på dramaövningarna. Det är alltså de som är på den så kallade gemensamhetsavdelningen som får vara det. De anses klara av att äta måltider och promenera ihop med ett tjugotal andra intagna. Resten är isolerade från umgänge.
– Drogmissbruk är grunden till många brott, understryker Annacarin Nilsson. Och drogmissbruket i sig är sökandet efter ett annat sinnestillstånd. Här erbjuder vi ett annat sätt. Kärnan i det vi gör, är att skapa en atmosfär av människovärde som kan möjliggöra förändring. Där det är rofyllt och kreativa krafter kan gro och där  destruktiva och manipulativa krafter kan omvandlas.
– De behöver inte försvara sig inför oss och vi vill inte veta vad de är misstänkta för, varför de är på häktet, betonar Ann-Sofie Noryd.
– Vi vill ge dem en upplevelse, säger Annacarin Nilsson. Ett uns av det som vi pratar om: Självkänsla och samspel. Det kan senare öppna mottagligheten för positiva förändringar. Jag ser kriminalitet som ett beteende, ett stört beteende. Och det är det som man själv måste vilja se över och förändra. Jag tror att förutsättningen för det, är att man känner ett människovärde.

av Marie Eriksson marie@stockholmskulturbyra.se, publicerad maj 2007

Share This:

Categories
Blogginlägg Inlägg

Närvaro – Kontakt!

 Närvaro – Kontakt!

I all vår mänskliga kommunikation är närvaro central. Förmågan att vara fullkomligt här och nu och inte låta tankarna dra iväg på det som varit eller det som komma skall. Saker som skett kan ligga kvar och skvalpa i form av negativt ältande och i värsta fall bli till depression. Fokus på saker som ännu inte skett kan i värsta fall leda till oro och ångest. Därmed inte sagt att vi inte ska lära oss av det vi varit med om eller blicka fram mot visioner och mål.

Närvaro dömer inte. I närvaro finns inget rätt och fel, bra eller dåligt. Det är som det är. När vi åker iväg i tolkningar, värderingar och analyser så har våra tankar tagit över. Vi har fastnat i våra tankesystem. Vi är inte längre närvarande!

Inte heller är vi fullt ut närvarande när vi inte accepterar våra känslor så som de är. Många gånger vill vi trycka undan eller skjuta bort det vi känner. Vi bedömer vissa av våra känslor som inte önskvärda. När vi är närvarande accepterar vi känslorna som de är, utan att döma eller fördöma.

I ”act-metodiken” tränar man konsten att acceptera sina känslor som de är genom expansion och att decentrera sina tankar, det vill säga låter dem komma och gå utan att låta dem vara centrala.

Att träna på närvaro är som att bygga upp muskler. Ju mer vi tränar ju mer får vi kraft att utgå från de vi är. Vi får en mer harmonisk tillvaro, starkare kommunikation och möjlighet att göra förändringar – förändringar som skulle kunna tillföra mycket mer till våra liv om inte rädslor och motstånd hindrade. Ju mer vi lär oss vara närvarande, att decentrera tankar och expandera för våra känslor, desto mindre finns obehag och motstånd som hinder.

Att vara grundad, centrerad, öppen och fokuserad handlar om just det, att i grunden vara närvarande. Närvaro är att vara nära dig själv, att i beslut och handlingar vara nära det som är i linje med dig och dina värderingar, helt enkelt kongruent – samstämmig. En kommunikation och aktion som bottnar i din närvaro och som är samstämmig är alltid personlig, äkta, kraftfull och med pondus.

av Annacarin Nilsson

 

 

Share This:

Categories
Blogginlägg Inlägg

Tillstånd smittar!

Tillstånd smittar! 

Du har mycket att vinna på att kunna hantera och ta ansvar för ditt sinnestillstånd. Negativa tillstånd smittar mer och starkare än positiva tillstånd. Att kunna notera och hantera tillstånd leder till att man bättre kan hantera och bemöta olika situationer som uppkommer samt ta ansvar för vad du kommunicerar utåt.

Du är källan till ditt tillstånd
Inom NLP (Neurolingvistisk Programmering) är åsikten att våra föreställningar påverkar våra beslut som i sin tur påverkar våra handlingar som ger oss de resultat vi uppnår. Därför är det viktigt att vi blir varse om våra föreställningar. Kropp, tanke och känsla påverkar varandra och skapar tillsammans ditt tillstånd.

Tillstånd är inte statiska. Det krävs en mental eller fysisk aktivitet i någon form för att kunna bibehålla ett tillstånd. Varje känsla har en dramaturgi med en början, mitt/peak och slut. För att kunna fortsätta vara t ex arg måste du tänka fler negativa tankar, spänna musklerna om och om igen eller vad du nu gör för att åstadkomma den känslan.

Interna och externa processer
Det finns interna och externa processer som skapar tillstånd. Interna representationer är vanemönster såsom föreställningar vi bär med oss, värderingar, attityder, och förklaringsmodeller. Dessa i sin tur styr de känslor, tankar och reaktioner du får till saker och ting. Fysiologin är en extern process som påverkar ditt tillstånd. Du påverkas av vad du äter, muskelspänningar, din hållning, din andning, biokemisk balans, energinivå etc.

Att hantera tillstånd handlar inte alls om att vara lycklig, stark och tränga undan alla jobbiga känslor, tvärtom så förutsätter det att du är medveten om dem. Det handlar om att kunna acceptera det som är och bli medveten om HUR tankar, sinnesförnimmelser och fysiologi skapar ditt tillstånd för att själv kunna ha förmågan att påverka tillstånd och bäst hantera det som uppkommer.

Acceptans om det som är
Det finns många enkla modeller och tekniker för att förändra tillstånd. Grunden är acceptans och medvetenhet om det som är. Därefter kan du påverka tillstånd genom av att förändra kvaliteten i något av de fem sinnena; smak, lukt, syn, hörsel, känsel. Du kan ändra din tankeprocess eller något rent fysiologiskt. Du ändrar något i programmet som skapar själva tillståndet för att bryta mönstret och skapa ett annat sinnestillstånd. Förhoppningsvis ett mer “resursstarkt” tillstånd, det vill säga ett tillstånd som ger dig mer energi och möjligheter!

Rätt eller fel?
Vilka tillstånd är bra och vilka är dåliga då? Det finns inget som är rätt eller fel. Inget bra och inget dåligt tillstånd. Ett tillstånd kan vara bra och/eller rent av nödvändigt i en situation medan det är förgörande i en annan. Att vara medveten handlar om att acceptera och ta ansvar för sin egen reaktion,  välja rätt tillstånd för rätt situation och handla konstruktivt.

Sammanfattningsvis ”Dåliga tillstånd! Dåliga beslut! Dåliga resultat! Bra tillstånd! Bra beslut! Bra resultat!

Rolig improvisationsövning
Här är en rolig dramaövning där du verkligen får ta ut svängarna. Man kan säga att det är en form av ”Följa John” eller ”Härmlek” som definitivt visar på HUR tillstånd smittar på ett roligt och lekfullt sätt.

Jag rekommenderar denna övning som en starter när du arbetar med tillståndsövningar för att få skratta, slappna av, leka, släppa fasader och rädsla. Du kan med fördel förbereda med lite enkla ”härmövningar”, hela gruppen eller två och två.

Så här gör du!

Liftaren
På golvet placerar du fyra stolar (placerade som sätena i en bil) och fyra aktörer. En av aktörerna spelar en liftare, de övriga sitter i bilen. När liftaren kliver in i bilen tar denna med sig en känsla som smittar övriga passagerare. De ska helt enkelt försöka härma och gärna överdriva liftarens röst, kroppsspråk, ordval, tempo, hållning etc. samtidigt som de håller fokus på aktiviteten – de kör bil och är på väg någonstans.

Efter ett tag bryter spelledaren övningen. Föraren kliver av och man byter platser i bilen så att det blir en ny chaufför.  Därefter tar man upp en ny liftare med ett nytt tillstånd.

Obs! Det blir lätt så att spelarna glömmer att köra eller att de är i en bil. Spelledaren kan då ibland spela trafikpolis och kritisera den dåliga körstilen eller ge lite coachande frågor såsom Vad finns det i bilen?, Vad ser du utanför fönstret? etc. för att hjälpa till att placera aktörerna i situationen och hålla fokus på aktiviteten.

Om det är svårt att komma på känslor kan spelledaren ha en bunt kort med känslor som aktörerna får dra ifrån.

Lycka till!

av Annacarin Nilsson

Share This:

Categories
Blogginlägg Inlägg

”Framförandet och åter framförandet!”

”Framförandet och åter framförandet!”

Actio (latin, framförande). Ordet används främst inom retoriken och behandlar en talares framförande. Actio fokuserar alltså på en talares yttre uppträdande, vilket inkluderar talarens olika rörelser, gester, röstlägen, ögonkontakter med publiken och var talaren befinner sig i rummet.

Aristoteles menade att framförandets viktigaste del var uttalet (pronuntiatio). Det vill säga hur man brukar sin röst genom att gå mellan olika tonlägen. Framförandets verklige fader var troligen Demosthenes. Skådespelaren Andronikos råkade en gång höra Demosthenes tala till en folkmassa. Demosthenes blev avbruten och utskrattad. Andronikos förklarade då för Demosthenes att han var duktig på att bruka orden men att själva framförandet var bristfälligt. Andronikos hade memorerat Demosthenes tal till folkmassan och framförde det för Demosthenes på ett nytt sätt. Varpå Demosthenes insåg att Andronikos hade helt rätt och tog honom som sin lärare. Demosthenes lät bygga sig ett underjordiskt rum med en stor spegel där han dagligen övade sin röst. Han tränade på att anpassa sin kropp till olika ord, för att på bästa sätt ge orden liv och lämpa orden bättre för övertygelse.

För att visa att en god talare använder rösten och kroppen på samma sätt som musikern använder sitt instrument vid ett framförande skrev Cicero så här i De oratore (Om talaren):

“Till varje rörelse i människors sinnen hör av naturen ett särskilt uttryck i ansiktet,
ett tonfall, en gest. Hela människokroppen med alla dess anletsdrag och tonfall liknar
därför strängarna på en harpa, och ljuder när olika sinnesrörelser slår an dem.”

Demosthenes blev sedermera sin tids störste talare och blev berömd för de dramatiska sätt som han framförde sina tal på. Han ansåg hädanefter att framförandet var det absolut viktigaste i hela talekonsten. Han var även känd för sina speciella svar på frågorna om vad som var näst och tredje viktigast.
Han svarade:

”Framförandet och åter framförandet!”

från Wikipedia

 

Share This:

Categories
Blogginlägg Inlägg Uncategorized

NLPs grundantaganden

NLPs grundantaganden

Neurolingvistisk Programmering, NLP, bygger på en rad antaganden som en form av etiska regler. De kallas grundantaganden på grund av att vi antar och agerar som om de är sanna och är uppmärksam på de resultat de ger.

1.      Kartan och verkligheten skiljer sig åt.
Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten samt att respektera den andres karta.

2.      Alla beteenden har en positiv intention.
Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Personer är inte deras beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det finns en positiv avsikt bakom varje beteende. Det som verkar som ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar intentionen.

3.      Vi har alla de resurser vi behöver.
Det finns inga människor utan resurser, det finns bara tillstånd utan resurser. Människor är perfekta. Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga.

 4.      Det finns inga misslyckanden – bara feedback.
Om det du gör inte fungerar, gör något annat … tills det blir som du vill!

 5.      Att ha ett val är bättre än att vara utan val.
Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Alla gör de val som är de bästa möjliga vid den tidpunkt som de görs. Den person som har mest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra. Det finns alltid 3 val.

6.      Jag har ansvar för mina tankar och mitt tillstånd och därför även för mina resultat.
– och du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och dina resultat.

 7.      Meningen med kommunikation är den respons du får.
Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ” inte kommunicera”.

 8.      Kropp, känsla och sinne är ett system.
Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att använda kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Tanke, känsla och handling hör ihop. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

 9.      Att modellera framgång leder till mästerskap.
Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras.

 10.  Om du vill förstå något, agera.
Vi lär oss genom att göra. “Take massiv action”.

 11. Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor.

12. Det förflutna skiljer sig från framtiden.
Det som har hänt har hänt, men jag har alltid en möjlighet att förändra framtiden. Oavsett hur du har det så är det hur du tar det som är avgörande.

13. Var närvarande här och nu.
Öppna dina sinnen, var medveten om vad du ser, hör, känner, luktar och smakar. Var medveten om dina tankar, är du närvarande här och nu, i det förflutna eller i framtiden? Öka din medvetenhet och närvaro. Lita på ditt omedvetna.

14. För att saker skall förändras för mig, måste jag förändras NU!
Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort kommer jag att få det jag alltid har fått.

 

 

Share This: